Indicator Social de Referință

Prin Indicator Social de Referință (ISR) înțelegem instrumentul creat și  utilizat de către autoritățile publice pentru calcularea ajutoarelor sociale. De exemplu, ISR-ul este utilizat pentru calcularea drepturilor șomerilor indemnizați. Valoarea ISR este una relativ mică, pentru a încuraja întoarcerea șomerilor în câmpul muncii.

Indicator Social de Referință
Labor icons created by Uniconlabs – Flaticon

ISR este definit în articolul 14 al legii 292/2011: „Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistență socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului de asistență socială, cât și în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistență socială, pentru a se încadra în muncă.”