Indice al obligațiunilor

Un indice al obligațiunilor (Bonds index) sau al pieței obligațiunilor este mecanismul cu ajutorul căruia investitorii evaluează rentabilitatea plasamentelor specifice. Practic acest indice măsoară valoarea unei secțiuni sau a întregii piețe de obligațiuni. De exemplu, indicele poate fi calculat pentru obligațiuni grupate în funcție de durata de viață sau după țara emitentului. Astfel, am putea vorbi de indicele obligațiunilor cu maturitate la 2, 5, 10 sau 30 de ani.

indice al obligațiunilor
Stock-market icons created by Smashicons – Flaticon

Din punct de vedere al emitentului, putem vorbi de indici ai obligațiunilor corporative, municipale, guvernamentale etc. Indicii de acest tip pot fi consultați pe site-uri specializate, precum Bloomberg.