Indicele Herfindahl-Hirschman

Indicele Herfindahl-Hirschman (The Herfindahl-Hirschman Index -HHI) este un instrument utilizat pentru măsurarea nivelului de concentrare al pieței. Acesta a fost propus de către economistul american Orris C. Herfindahl și de cel german Albert O. Hirschman. Indicele este egal cu suma pătratelor cotelor de piață ale tuturor firmelor active. Acesta se poate calcula cu ajutorul următoarei formule:

Indicele Herfindahl-Hirschman

unde,

  • IHH – Indicele Herfindahl-Hirschman;
  • c – cota de piață a fiecărei firme;
  • n – numărul total de firme care sunt active pe piață.

Dacă valoarea indicelui este ridicată, înseamnă că nivelul concurenței de pe piață este scăzut. O valoare scăzută a indicelui reflectă un nivel ridicat al concurenței.

Indicele Herfindahl-Hirschman
Index icons created by Pixel perfect – Flaticon

Acest indice este utilizat pentru a verifica nivelul de competitivitate al pieței. El este extrem de util pe piețele pe care au loc frecvent fuziuni și achiziții.