Indiferență intertemporală

Prin indiferență intertemporală (Intertemporal indifference) ne referim la un concept economic utilizat în studiul alegerilor intertemporale. Mai exact, acesta se referă la situația în care un individ nu are o preferință pentru momentul în care să obțină anumite beneficii economice. În urma evaluării beneficiilor și costurilor din momente diferite, individului îi este indiferent când  are loc consumul. Condiția pentru ca un individ să fie indiferent este ca valoarea totală a beneficiilor să rămână constantă în timp. Altfel spus, obținerea unui beneficiu la un moment din viitor să nu-l priveze de o parte din valoarea sa. Aceasta apare ca premisă în multe modele economice.

indiferență intertemporală
Temporal icons created by noomtah – Flaticon