Beneficiu economic

Un beneficiu economic (Economic benefit) este un câștig cuantificabil monetar. În principiu, acest tip de câștig este rezultatul unei tranzacții economice. El rezultă în urma vânzării de forță de muncă, materii prime, produse sau servicii. În funcție de cine le obține, beneficiile pot fi obținute de persoane juridice sau fizice. Beneficiile economice pot fi diferite tipuri de venituri, încasări din vânzări sau salarii. Astfel, în cadrul acestor putem încadra veniturile nete, profitul net etc. De asemenea, prin extensie, reducerea costurilor poate fi considerată beneficiu economic. Aceasta permite creșterea profiturilor.

beneficiu economic
Cost icons created by Uniconlabs – Flaticon

Aceste beneficii se deosebesc de cele de natură socială.