Indicele Lerner

Indicele Lerner (The Lerner Index) este un instrument utilizat pentru a măsura puterea de piață a unei firme. Acest instrument a fost dezvoltat de către economistul Abba Lerner în lucrarea „The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power”, apărută în 1934.  Indicele se calculează prin raportarea diferenței dintre preț și costul marginal la prețul de vânzare. Formula poate fi scrisă în felul următor:

IL = (P-Cmg)/P

unde,

  • IL – Indicele Lerner;
  • P – preț;
  • Cmg – cost marginal.

Indicele are mereu o valoare între 0 și 1. Indicele nu poate fi mai mare de 1 pentru că, în acest caz, costul marginal ar trebui să fie negativ. O situație de acest gen nu este posibilă.

Să luăm un exemplu, știm că pentru o firmă de pe o piață perfect concurențială condiția de echilibru este P = Cmg. Înlocuim datele în formulă:

IL = 0/P = 0

Observăm că pe o piață concurențială indicele este zero. Valorile apropiate de 1 reflectă situații existente pe piețe de monopol. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât produsele monopolului sunt mai greu de substituit și acesta are o putere de piață mai mare.

Indicele Lerner
Equation icons created by Freepik – Flaticon