Indicele prețurilor de consum

Indicele prețurilor de consum (Consumer Price Index) este un indicator cu ajutorul căruia se măsoară modificările prețurilor de vânzare în diferite intervale de timp. Practic, acest indicator permite măsurarea inflației și deflației dintr-o economie. Valoarea indicelui se calculează cu ajutorul unui coș de consum. Diversitatea și ponderea bunurilor din acest coș este stabilită de către BNR.  Valoarea IPC se poate măsura pentru perioade lunare, anuale etc. De exemplu, pentru calcularea indecelui se poate utiliza formula:

IPC = VCc(1)/VCc(0) *100

unde,

  • IPC – indicele prețurilor de consum;
  • VCc(1) – valoarea coșului de consum în perioada prezentă;
  • VCc(0) – valoarea coșului de consum în perioada de referință.

La rândul ei, valoarea coșului de consum se poate stabili cu formula:

VCc = Px * X  + Py * Y + … + Pz * Z

unde,

  • Px, Py, Pz – sunt prețurile bunurilor din coșul de consum;
  • X, Y, Z – sunt cantitățile diferitelor bunuri din coșul de consum.

 

Indicele prețurilor de consum
Inflation icons created by GOWI – Flaticon

Cu ajutorul indicelui prețurilor de consum se poate calcula și rata inflației. Astfel, am putea folosi o formulă precum:

ri = [IPC(1)-IPC(0)]/IPC(0)

unde,

ri – rata inflației;

  • IPC(1) – indicele în perioada prezentă;
  • IPC(0) – indicele în perioada anterioară.

De asemenea, rata inflației se poate calcula și direct din IPC, când știm valoarea acestuia. De exemplu, pentru un IPC de 1,1 se va calcula în felul următor:

ri = (IPC-1) * 100

ri = (1,1-1) * 100

ri = 0,1 * 100 = 10%