Industrie incipientă (Fledgling industry)

Prin industrie incipientă (Fledgling industry) înțelegem sectorul de activitate nou, inovativ, cu produse care nu au existat anterior pe piață. Lansarea unei companii într-un sector incipient vine însoțită cu riscuri ridicate de eșec. Problema este că, într-o industrie incipientă, nu există suficiente date statistice care să permită estimări precise ale cererii. Datorită riscurilor ridicate companiile de acest tip au nevoie de asistență financiară consistentă.

industrie incipientă
Invention icons created by phatplus – Flaticon

Într-o industrie de acest gen, firmele vor căuta să-și breveteze cât mai mult din tehnologie. În ultimii ani, ramurile industriale din domeniul tehnologiei informaționale au trecut prin această fază de evoluție.