Industrie extractivă (Extractive industry)

O industrie extractivă (Extractive industry) este sectorul care grupează firmele active în exploatarea resurselor subterane. De exemplu, acestea pot exploata minereuri, petrol, gaz metan, ape minerale etc. Industria extractivă face parte din sectorul primar al economiei.

industrie extractivă
Miner icons created by Smashicons – Flaticon

(2) Industria extractivă poate fi definită și ca totalitatea proceselor și activităților prin care sunt extrase materii prime și transformate pentru a fi utilizate de către consumatori (de obicei, industriali). Practic, aceasta se referă la extragerea și prelucrarea resurselor primare. De exemplu, în această industrie extractivă putem include extragerea apelor minerale, a cărbunilor, petrolului etc. Orice activitate prin care se extrag resurse din pământ este parte a acestei industrii.