Inflația stilului de viață (Lifestyle inflation)

Inflația stilului de viață (Lifestyle inflation) este un concept care se referă la schimbarea de comportament a indivizilor care survine în urma creșterii veniturilor, mai precis la majorarea cheltuielilor. Indivizii doresc să compenseze lipsurile din trecut și, atunci când apare un factor declanșator, încep să achiziționeze în mod agresiv. Aceștia se angrenează într-o campanie de achiziție care de obicei nu este sustenabilă. Evenimentele care pot declanșa acest comportament sunt majorări salariale, avansări, absolviri de cicluri universitare, moșteniri etc. Un exemplu particular al inflației ca stil de viață este cel determinat de relaxarea restricțiilor legate de pandemia COVID-19. Indivizii au economisit în perioada în care au stat izolați și, ulterior, eliberați de restricții, s-au simțit mai înstăriți decât erau în realitate și au început să consume într-o manieră nesustenabilă.