Amonte

Amonte (Upstream) este un concept care este utilizat în științele economice pentru a nominaliza activități economice care le preced pe cele curente. În sens literar, termenul se referă la izvorul unui curs de apă aflat, de obicei, într-o zonă montană. Termenul indică sursa râului. Conceptul poate fi privit și din perspectiva procesului economic, de la extragerea resurselor la transformare lor în produse și până la livrarea pe piață. Mai sus pe lanțul logistic al unei firme, se află furnizorii săi de factori de producție. Acești factori de producție pot fi variați, de la mărfuri la resurse umane. Cu alte cuvinte, în economie conceptul indică sursele unei activități economice. De exemplu, furnizorii de materii prime ai unei firme se află în amonte de aceasta. Similar, magazinele en gros sunt în amonte de cele en detail. Pentru aprofundarea conceptului vezi și aval.

amonte
Mountain icons created by Freepik – Flaticon