Aval (Downstream)

Aval (Downstream) este un concept care este utilizat în științele economice pentru a nominaliza activități economice ulterioare celor curente. Literar termenul se referă la un punct al cursului de apă aflat mai jos de cel la care se raportează și, uneori, la gura de vărsare. În economie prin aval sunt indicate activitățile economice care îi succed celei la care se raportează. De exemplu, firmele care comercializează produsele unei fabrici sunt în aval de aceasta. Similar, magazinele en detail sunt în aval de cele en gros. Pentru aprofundarea conceptului vezi și amonte.