Aval

Aval (Downstream) este un concept care este utilizat în științele economice pentru a nominaliza activități economice ulterioare celor curente. Literar, termenul se referă la un punct al cursului de apă aflat mai jos de cel la care se raportează și, uneori, la gura de vărsare. În economie, prin aval sunt indicate activitățile economice care îi succed celei la care se raportează. De exemplu, firmele care comercializează produsele unei fabrici sunt în avalul acesteia. Fabricile sunt mai apropiate de piață ca furnizorii de resurse. Similar, magazinele en detail sunt în aval de cele en gros. Pentru aprofundarea conceptului vezi și amonte.

aval
River icons created by Freepik – Flaticon