Industrie verde (Green industry)

Industria verde (Green industry) este conceptul care privește utilizarea într-un sector economic de tehnologii nepoluante care nu dăunează mediului înconjurător. Pentru a putea fi clasificată drept verde o industrie ar trebui să utilizeze materii prime și resurse energetice regenerabile. Prin tranziția spre tehnologii verzi, companiile își aduc contribuția la reducerea poluării planetare.