Inflație energetică (Energy inflation)

Inflația energetică (Energy inflation) se referă la situația în care creșterea prețurilor dintr-o economie este cauzată de majorarea costurilor cu energia. Majoritatea ramurilor unei economii sunt dependente de energie astfel că apare un efect de inflație în spirală. Orice creștere a prețurilor la energie generează majorări de prețuri în aval. Delimitarea părții din rata inflației care este determinată de majorarea prețurilor la energie este dificil de realizat în practică. Putem însă să înțelegem efectul și necesitatea ca piața să fie liberă. Pentru ilustrare, putem să luăm ca reper situația României, din iarna 2021-2022. Creșterea accelerată a prețurilor la gaz și la energia electrică au determinat majorări de prețuri într-o multitudine de ramuri industriale.