Inflație inerțială

Inflația inerțială (Inertial inflation) reprezintă situația în care tarifele dintr-o economie sunt ajustate constant cu indicele prețurilor, prin reglementări contractuale. Ajustarea cu indicele prețurilor generează creșterea inflației.

Fenomenul are loc în felul următor. Diverși factori macroeconomici determină majorarea prețurilor dintr-o economie. Aceste creșteri de prețuri sunt cuprinse în rata inflației. În aceeași economie există diferite contracte (de muncă, sindicale etc.) și legi (a pensiilor, a salarizării bugetare ș.a.) care prevăd indexarea veniturilor cu rata inflației. De exemplu, unele contracte de muncă prevăd indexarea salariilor cu rata inflației din anul precedent. Pe măsură ce veniturile sunt indexate cu rata inflației are loc o creștere a costurilor de producție. Aceasta este transferată în prețuri și, din inerție, generează inflație suplimentară. Din cauza acestor ajustări constante de prețuri, prin indicele prețurilor, apare această rată de inflație inerțială. Practic, corelarea prețurilor cu rata inflației alimentează o creștere suplimentară a ratei inflației.

inerție, inflație inerțială
Inertia icons created by Freepik – Flaticon

Această creștere a veniturilor din inerție poate alimenta o spirală  inflaționistă care să afecteze economia pentru ani de zile. Fiecare creștere a ratei inflației va atrage creșteri viitoare de prețuri. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți economiști consideră că problemele inflaționiste pot fi stopate doar prin recesiune.