Inflație inerțială (Inertial inflation)

Inflația inerțială (Inertial inflation) reprezintă situația în care prețurile dintr-o economie sunt ajustate constant cu indicele prețurilor, prin reglementări contractuale. Din cauza acestor ajustări constante de prețuri, prin indicele prețurilor, apare această rată de inflație inerțială. Practic,  corelarea prețurilor cu rata inflației alimentează o creștere suplimentară a ratei inflației.

De exemplu, unele contracte de muncă prevăd indexarea salariilor cu rata inflației din anul precedent. Această majorare este inclusă în costurile de producție ale companiilor și se transferă în prețuri. Din inerția majorărilor apare și o creștere a ratei inflației.