Investiții private (Private investments)

Investițiile private (Private investments) sunt acele investiții realizate de persoane fizice sau juridice, din resurse financiare proprii, fără implicare guvernamentală. Investițiile private implică achiziționarea de active de capital (terenuri, clădiri și utilaje) care ar trebui să se aprecieze în timp. Așteptarea este ca acestea să genereze venituri în timp, în urma aprecierii activelor și dezvoltării afacerilor.