Investiții private (Private investments)

Investițiile private (Private investments) sunt acele investiții realizate de persoane fizice sau juridice, din resurse financiare proprii, fără implicare guvernamentală. Investițiile private implică achiziționarea de active de capital (terenuri, clădiri și utilaje) care ar trebui să se aprecieze în timp. Așteptarea este ca acestea să genereze venituri în timp, în urma aprecierii activelor și dezvoltării afacerilor.

investiții private
Investor icons created by Prosymbols Premium – Flaticon

Investițiile private se realizează din economii sau din împrumuturi. În primul caz, acestea sunt condiționate de capacitatea de capitalizare a investitorilor. În al doilea caz, de garanțiile pe care le pot aduce pentru a contracta împrumuturi. Împrumuturile reprezintă aducerea în prezent a veniturilor viitoare.