Investiții de portofoliu (Portfolio investments)

Prin investiții de portofoliu (Portfolio investments) înțelegem plasarea activelor financiare în pachete diversificate de titluri de valoare, obligațiuni etc. Acest tip de investiții au un caracter pasiv, care nu presupune o administrare activă sau implicarea în controlul companiilor emitente. Mulți dintre cei care dețin capital preferă acest tip de investiții, pentru că permit diseminarea riscurilor.