Investiții induse (Induced investments)

Prin investiții induse (Induced investments) înțelegem banii investiți de o companie în urma majorării cererii din alte părți ale economiei.

(2) Investițiile induse sunt cele realizate într-o economie în creștere, în care cererea este stimulată. Pe măsură ce crește capacitatea de producție, se majorează și rata de utilizare a capitalului tehnic. Acest fapt atrage investiții suplimentare în economie.