Intervenționism

Intervenționismul (Interventionsim) în economie se referă la amestecul guvernamental în modul de organizare al mediului de afaceri. Conceptul de intervenționism descrie orice interferență a autorităților publice cu în modul de funcționare a pieței.  Este vorba în special despre interferențele în relațiile care se formează între actorii de pe piață. De exemplu, impunerea de taxe, de reglementări, de reguli etc. sunt forme de intervenționism.

Intervenționism
Intervention icons created by Iconjam – Flaticon

Intervenționismul statului pe piață afectează modul în care se distribuie resursele, se formează prețurile, se întâlnesc cererea și oferta etc. Din această cauză, discuțiile despre eșecul pieței sunt viciate în economiile în care se practică intervenționismul.