Intervenționism (Interventionism)

Intervenționismul (Interventionsim) în economie se referă la amestecul guvernamental în modul de organizare al mediului de afaceri. Conceptul de intervenționism descrie orice interferență a autorităților publice cu în modul de funcționare a pieței.  Este vorba în special despre interferențele în relațiile care se formează între actorii de pe piață. De exemplu, impunerea de taxe, de reglementări, de reguli etc. sunt forme de intervenționism.