Întreprindere individuală (Individual Enterprise)

Întreprinderea individuală (Individual Enterprise) este cea mai simplă formă de organizare. Întreprinderea individuală se înregistrează la Registrul Comerțului, dar fără să aibă personalitate juridică. Titularul întreprinderii individuale răspunde cu patrimoniul ei și cu averea personală. O întreprindere individuală are unele din trăsăturile SRL – urilor, se pot face angajări, poate fi înregistrată în scopuri de TVA etc. În cadrul unei Întreprinderi Individuale titularul trebuie să aibă o calificare profesională care poate fi dovedită, în domeniul abordat.