Întreprindere multinațională

Întreprinderea multinațională (Multinational enterprise) este o corporație care deține și controlează unități de producție în cel puțin două țări. În principiu, o întreprindere multinațională trebuie să aibă un punct de lucru într-o altă țară, diferită de cea în care își are sediul. Prezența în mai multe țări este avantajoasă pentru că îi oferă companiei acces la o piață mai vastă. Aceasta are posibilitatea să se aprovizioneze mai bine cu resurse și să ajungă la mai mulți clienți din piața țintă. O firmă va alege extinderea pe plan internațional atunci când nu va mai avea oportunități de creștere pe piața internă.

întreprindere multinațională
Multinational icons created by SBTS2018 – Flaticon