Întreprindere multinațională (Multinational enterprise)

Întreprinderea multinațională (Multinational enterprise) este o corporație care deține și controlează unități de producție în cel puțin două țări. O întreprindere multinațională trebuie să aibă un punct de lucru într-o altă țară, diferită de cea în care are sediul. Prezența în mai multe țări este avantajoasă pentru că îi oferă companiei acces la o piață mai vastă. Aceasta are posibilitatea să se aprovizioneze mai bine cu resurse și să ajungă la mai mulți clienți din piața țintă.