Ipotecă verde

Prin ipotecă verde (Green Mortgage) înțelegem un credit imobiliar preferențial care este destinat achiziției de clădiri cu amprente de carbon mici. Prin acest tip de ipotecă se urmărește stimularea îmbunătățirii clădirilor, în sensul creșterii eficienței energetice. Aceste instrumente sunt întâlnite frecvent în Uniunea Europeană și ne putem aștepta să devină ceva comun și în România. Ipotecile verzi sunt însoțite de condiții financiare superioare față de instrumentele uzuale. Ele pot să ofere dobânzi mai mici sau să ofere stimulente pentru fiecare îmbunătățire realizată. Între lucrările pe care le poate face un proprietar pentru îmbunătățirea standardului energetic al locuinței, menționăm: izolarea clădirii, instalarea de panouri solare, de instalații de recuperare a căldurii etc. Standardul clădirii se dovedește prin cerificare.

ipotecă verde
Solar panel icons created by berkahicon – Flaticon