Ireversibilitate (Irreversibility)

Prin ireversibilitate (Irreversibility) în economie ne referim la incapacitatea de revizuire fără costuri a unei decizii anterioare. De exemplu, în cazul deciziilor de investiții, când acestea sunt ireversibile, costul inițial nu mai poate fi recuperat în totalitate. La fel, când în procesul de producție se utilizează resurse rare, alocarea și utilizarea acestora este, de obicei, ireversibilă. Acestea nu mai pot fi utilizate în alte procese. Desigur, prin reciclare, unele materii prime pot fi recuperate parțial sau total, dar cu costurile de rigoare.