Lege economică (Economic law)

Legea economică (Economic law) este o lege științifică prin care se urmărește relația cauzală dintre două sau mai multe fenomene. În legile economice, ca și în cele științele naturale, se pleacă de la premisa că unele cauze generează anumite efecte. Legile economice pot fi împărțite în universale (legea cererea, legea ofertei etc) sau relative. Într-o altă accepțiune legea economică este doar o denumire alternativă pentru principiul economic.