Lege economică

Legea economică (Economic law) este o lege științifică prin care se urmărește relația cauzală dintre două sau mai multe fenomene. În legile economice, ca și în cele științele naturale, se pleacă de la premisa că unele cauze generează anumite efecte. Aceste relații cauză-efect ar trebui să se repete de fiecare dată când pe piață apar factori declanșatori similari. De exemplu, modificări similare ale prețului unui bun vor avea efecte asemănătoare asupra cererii. Legile economice pot fi împărțite în universale (legea cererii, legea ofertei etc.) sau relative. Într-o altă accepțiune, legea economică este doar o denumire alternativă pentru principiul economic.

lege economică
Legal icons created by Freepik – Flaticon