Legea Okun (Okun’s law)

Legea Okun (Okun’s law) se bazează pe o relație empirică propusă de Arthur Melvin Okun în 1962, în urma observațiilor sale asupra economiei Statelor Unite ale Americii. Legea Okun urmărește relația dintre șomaj și produsul intern brut. Legea Okun afirmă că o scădere cu 1% a ratei șomajului determină o creștere cu 3% a PIB-ului. De asemenea, pentru fiecare procent adițional de șomaj, PIB-ul va fi cu 2% sub nivelul potențial. Legea Okun este contestată pentru că a fost infirmată empiric.