Legea prețului unic (Law of one price)

Legea prețului unic (Law of one price) este un concept conform căruia un produs identic va avea același preț în orice țară a lumii, dacă anumiți factori sunt respectați. Ideal ar fi ca barierele vamale și diferențele de impozitare dintre țări să fie eliminate.

Astfel, pentru ca legea prețului unic să funcționeze nu ar trebui să existe fricțiuni între piețele globale.  Dacă piețele sunt lăsate libere, produsele vor circula între acestea până când se vor forma prețuri de echilibru similare. Dacă prețul s-ar majora într-o țară, ar urma importuri care ar crește oferta internă și ar determina reducerea celei externe. Efectul ar fi reglarea prețurilor.