Legea prețului unic (Law of one price)

Legea prețului unic (Law of one price) este un concept conform căruia un produs identic va avea același preț în orice țară a lumii, dacă anumiți factori sunt respectați. Ideal ar fi ca barierele vamale și diferențele de impozitare dintre țări să fie eliminate. Într-o economie cu piețe libere, o modificare de preț într-o țară ar declanșa activități de import-export care ar egaliza nivelul tarifelor. Prețurile ar putea rămâne diferite doar pe termen scurt.

Legea prețului unic
Compare icons created by Flat Icons – Flaticon

Astfel, pentru ca legea prețului unic să funcționeze nu ar trebui să existe fricțiuni între piețele globale. Dacă piețele sunt lăsate libere, produsele vor circula între acestea până când se vor forma prețuri de echilibru similare. Dacă prețul s-ar majora într-o țară, ar urma importuri care ar crește oferta internă și ar determina reducerea celei externe. Efectul ar fi o uniformizare a prețurilor, pe plan internațional.

Această lege are o valoare mai degrabă teoretică. Ea îi poate ajuta pe cei care studiază economie să înțeleagă modul în care prețurile produselor sunt afectate de circulația mărfurilor. Este greu de crezut că legea ar putea funcționa cu adevărat. De exemplu, efortul financiar presupus de transportul produselor va crește costurile în unele regiuni. Prețul prodsuelor nu va putea coborî acolo sunt un anumit nivel.