Legea Walras

Legea Walras (Walras law) este o teorie economică potrivit căreia pentru un surplus de ofertă de o piață trebuie să existe un surplus de cerere pe o alta. Acest lucru permite celor două piețe să se echilibreze reciproc. Ieftinirea produselor pe o piață și scumpirea pe o alta determină mișcări de reglare între piețe. Conform legii Walras o piață este în echilibru dacă toate celelalte piețe sunt în echilibru. Legea  a fost formulată de către economistul Leon Walras în secolul XIX și este o contribuție esențială la teoria neoclasică.

Legea Walras
Equilibrium icons created by Nhor Phai – Flaticon

Principalele elemente ale legii sunt:

  • echilibrul general din economie;
  • echilibrul între cererea și oferta totală de produse și servicii dintr-o economie;
  • prețuri flexibile care se pot ajusta pentru atingerea echilibrului;
  • existența arbitrajului, adică posibilitatea de a profita de diferențele de prețuri între piețe;

Vezi și Identitatea lui Walras.