Libertate de mișcare (Freedom of movement)

Prin libertate de mișcare (Freedom of movement) ne referim la unul din drepturile umane fundamentale. Libertatea de mișcare include și dreptul la mobilitate și cel de a călători. Conceptul privește dreptul unei persoane de a călători, fără opreliști, într-o țară sau în afara ei și de a reveni în locul inițial. Prin mobilitatea capitalului uman, înțelegem dreptul forței de muncă de a-și căuta joburi în alte țări.