Libertatea de circulație a forței de muncă

Libertatea de circulație a forței de muncă (Free movement of workers) este un principiu fundamental în Uniunea Europeană prin care li se garantează tuturor cetățenilor dreptul de a-și căuta locuri de muncă în alte state membre ale grupării. Pentru a putea lucra în alte state ale Uniunii Europene, cetățenii UE nu au nevoie de permise de muncă. Aceștia au dreptul să locuiască în țara în care au găsit locul de muncă. Ei beneficiază de aceleași condiții fiscale precum cetățenii autohtoni. În plus, prin acordurile dintre statele membre ale UE studiile cetățenilor sunt recunoscute în toată gruparea. Deci forța de muncă are o mobilitate totală. Acest lucru permite căutarea de joburi care corespund calificării. Toate statele UE sunt obligate să asigure libertatea de circulație a forței de muncă.

libertatea de circulație a forței de muncă
Start up icons created by Eucalyp – Flaticon