Lider de echipă (Team leader)

Un lider de echipă (Team leader) este un angajat care, prin exemplul personal și implicare directă, îndrumă, instruiește și motivează un grup de angajați, nu în mod obligatoriu subordonați lui, în direcția obținerii unui rezultat specific. Liderul de echipă are un rol important în mobilizarea colaboratorilor săi. Nu este obligatoriu ca un lider să ocupe și o funcție de management. De multe ori, poziția de lider se asumată informal de către unul din angajați.