Locație de gestiune (Business Location)

Prin locație de gestiune (Business Location) ne referim la spațiul fizic din care o companie își desfășoară obiectele de activitate. Aceasta se poate referi atât la sediul social, cât și la orice punct de lucru operat de către firmă. În aceste locații, firma își exercită activitatea propriu-zisă, de producție sau comercială.