Luptă de clasă

Lupta de clasă (Class struggle) este, conform doctrinei marxiste, un conflict de interese inevitabil între clasa muncitorească (oferta de forță de muncă) și proprietarii capitalului și a mijloacelor de producție (cererea de forță de muncă). În viziunea marxistă, pentru a supraviețui, clasa muncitorească trebuie să accepte condițiile de muncă impuse de proprietarii capitalului. Ea acceptă să-și vândă forța de muncă în condiții care nu sunt ideale. În timp, această acceptare duce la creșterea discrepanțelor de avere dintre cele două clase și la tensiuni sociale inevitabile. Deci, pe termen mediu și lung apare un conflict între clasele sociale.

luptă de clasă
Revolution icons created by Freepik – Flaticon