Luarea deciziei economice (Economic decision making)

Luarea deciziei economice (Economic decision making) este cea mai importantă funcție a managementului. Managerii au de luat constant decizii, sub presiunea rarității resurselor, în care să decidă pe probleme fundamentale pentru companie. De exemplu, aceștia trebuie să decidă în privința prețului de vânzare, localizării producției, echipei de salariați, stocurilor etc. Luarea deciziei economice are loc pe baza unor analize complexe sau, uneori, a experiențelor din trecut. De exemplu, Toyota s-a adaptat mai bine ca alți producători auto la criza semiconductorilor din 2021 pentru că politica firmei a fost să-și formeze stocuri care să acopere perioade mai lungi de timp. Strategia a survenit ca urmare a problemelor de aprovizionare întâmpinate după accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011.