Luarea deciziei economice (Economic decision making)

Luarea deciziei economice (Economic decision making) este cea mai importantă funcție a managementului. Managerii dintr-o firmă au de luat constant decizii, sub presiunea rarității resurselor, în care să decidă pe probleme fundamentale pentru companie, cum ar fi: prețul de vânzare, unde și cum să se realizeze producția, când și câți salariați să fie angajați, câte produse să fie păstrate în stocuri etc. Deciziile de acest gen sunt luate pe baza unor analize complexe sau, uneori, a experiențelor din trecut. De exemplu, Toyota s-a adaptat mai bine ca alți producători auto la criza semiconductorilor din 2021 pentru că politica firmei a fost să-și formeze stocuri care să acopere perioade mai lungi de timp. Această strategie a firmei a venit ca urmare a problemelor de aprovizionare întâmpinate după accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011.