Management educațional (Educational management)

Managementul educațional (Educational management) reprezintă totalitatea activităților de administrare dintr-un sistem educațional, de la supervizare, planificare, până la implementarea strategiilor. Acest tip de management se utilizează în structurile din toate formele de învățământ. Cei care lucrează în managementul educațional se ocupă cu dezvoltarea de politici educaționale, cu evaluarea și dezvoltarea sistemului.