Management logistic

Conceptul de management logistic (Logistics management) se referă la procesul de organizare și optimizare a lanțurilor de aprovizionare și distribuție. Practic, în cadrul acestui proces se coordonează transportul materiilor prime spre facilitățile de producție și al bunurilor și serviciilor către distribuitori. Acesta este o ramură a managementului.

Management logistic
Supply-chain icons created by Uniconlabs – Flaticon

Practic, în cadrul acestui proces se dezvoltă până în cele mai  mici detalii planurile de aprovizionare și distribuție. Aceste planuri se referă și la responsabilii pentru implementarea lor. De asemenea, se planifică și soluții alternative pentru asigurarea fluxurilor de aprovizionare și distribuție atunci când apar blocaje.

De exemplu, în contextul pandemiei COVID-19, transportul mondial de mărfuri a cunoscut blocaje semnificative. Firmele care au știut să-și adapteze activitatea au reușit să-și creeze avantaje competitive față de concurenții lor.