Manufactură (Manufactory)

Manufactura (Manufactory) este un termen arhaic, folosit în trecut pentru a desemna o entitate premergătoare unei fabrici. Spre deosebire de o fabrică modernă, într-o manufactură majoritatea operațiunilor erau manuale. Din punct de vedere al evoluției economice, manufactura poate fi poziționată între atelier și fabrică. Față de un atelier, care tradițional se baza exclusiv pe muncă fizică, manufactura presupunea un anumit nivel de tehnologizare.