Tehnologizare

Prin tehnologizare (Technologization) înțelegem procesul de integrare a echipamentelor în cadrul activităților economice. Practic, este vorba despre procesul prin care factorul de producție muncă este înlocuit cu capital fix. În prezent, procesul se realizează prin automatizarea și robotizarea fluxurilor de producție. De asemenea, a apărut și un trend de înlocuire a personalului de la birouri cu programe software bazate pe inteligența artificială.  Pe termen mediu și lung, doar prin tehnologizarea proceselor industriale se poate obține creșterea productivității muncii.

tehnologizare
Technology icons created by Eucalyp – Flaticon

Acest proces facilitează tranziția de la o economie intensivă în muncă la una intensivă în capital.