Marketing de segment (Segment marketing)

Marketingul de segment (Segment marketing) reprezintă o strategie de promovare care presupune focalizare pe un singur segment de pe piață. După realizarea unei segmentări de piață, o firmă poate decide să adreseze unul singur dintre acestea. Concentrarea pe un singur segment este motivată de dorința de eficientizare a costurilor sau de atractivitatea scăzută a celorlalte. În acest caz, utilizarea unei strategii de marketing de segment este extrem de practică. Aceasta permite ajustarea bugetelor de promovare la nivelul segmentului.