Marketing de segment (Segment marketing)

Marketingul de segment (Segment marketing) reprezintă o strategie de promovare care presupune focalizarea pe un singur segment de pe piață. O firmă care urmărește să lanseze un produs sau un serviciu nou va începe prin realizarea unei proceduri de segmentare a pieței. Ea va încerca să identifice partea populației totale care ar putea fi interesată și înclinată să achiziționeze produsul în cauză.

După idenficarea segementelor relevante de pe piață, firma poate decide să adreseze unul sau mai multe dintre acestea. Concentrarea pe un singur segment este motivată de dorința de eficientizare a costurilor sau de atractivitatea scăzută a celorlalte. În acest caz, utilizarea unei strategii de marketing de segment este extrem de practică, pentru că permite ajustarea bugetelor de promovare la nivelul secțiunii. O campanie de marketing care s-ar axa pe celelalte segmente ar fi una ineficientă.

Marketing de segment
Image by vectorjuice on Freepik

Ca strategie, marketingul de segment este esențial pentru că marea majoritate a produselor nu se adresează populației totale. Clienții potențiali ai companiei pot fi grupați în funcție de anumite criterii precum sexul, vârsta, localizarea, preferințele de consum etc. Prin formarea de segmente bine delimitate, strategia de marketing este mai ușor de optimizat și de transmis către publicul țintă.