Segmentarea pieței (Market segmentation)

Segmentarea pieței (Market segmentation) este un procedeu prin care o piață țintă este împărțită în segmente, pe baza anumitor criterii. Gruparea clienților potențiali în segmente permite realizarea de strategii adaptate publicului țintă. Aceste strategii ajustate la segmente sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor implicate. Frecvent, identitatea creată pentru anumite produse sau servicii nu permite adresarea întregii piețe țintă ci doar a 1-2 segmente. De aceea, segmentarea pieței este esențială pentru unele firme. Principalele criterii pe baza cărora se segmentează piețele sunt geografice, demografice, psihografice, comportamentale ș.a. Uneori se poate utiliza și un procedeu mixt, în care se ține cont de atribute din mai multe categorii, segmentarea multi-atribut.