Segmentarea geografică

Segmentarea geografică (Geographic segmentation) este un procedeu utilizat de experții în marketing, din cadrul unei firme, pentru a realiza o grupare a clienților potențiali în funcție de localizarea lor, de climă, de tipul localității etc. Piața poate fi împărțită astfel într-o multitudine de moduri, de la continente, la țări, regiuni, orașe, cartiere etc. O variantă a segmentării geografice permite gruparea pieței pe zone climatice. Tot o formă de segmentare geografică este și delimitarea unei piețe în componente de tipul metropolitan, urban, suburban sau rural.

Segmentarea geografică
Image by rawpixel.com on Freepik

Față de alte forme de segmentare, cea geografică prezintă avantaje semnificative din punct de vedere al costurilor. Astfel, firmele care își pot grupa clienții pe zone geografice au posibilitatea să-și simplifice semnificativ logistica. Compania poate să-și organizeze depozitele, punctele de desfacere și rutele de transport în conformitate cu segmentele adresate. Concentrarea pe anumite zone permite reducerea costurilor medii și creșterea marjelor de profit. Practic, firmele care își pot grupa clienții prin segmentarea geografică pot să-și optimizeze costurile.

Strategia de segmentare geografică permite realizarea de strategii de marketing adaptate pentru fiecare cluster. De exemplu, o firmă producătoare de apă minerală va aborda diferit un segment dintr-o regiune deșertică față de unul dintr-o zonă de munte.