Segmentarea demografică (Demographic segmentation)

Segmentarea demografică (Demographic segmentation) este cel mai utilizat procedeu de împărțire al unei piețe. În cadrul acestui procedeu se utilizează criterii complexe legate de clienții potențiali. Între acestea, menționăm vârsta, sexul, nivelul veniturilor, tipul și mărimea gospodăriei, ocupația, religia, confesiunea, rasa, generația, etnia, clasa socială etc. Acest tip de segmentare, pe bază de variabile demografice, este folosit frecvent în industrie. Preferința firmelor pentru acest tip de segmentare se explică prin faptul că permite delimitarea clară și logică a nișelor de piață. O firmă care își poate delimita clar nișele de piață are posibilitatea să elaboreze strategii bine elaborate pentru abordarea clienților.