Segmentarea demografică

Segmentarea demografică (Demographic segmentation) este cel mai utilizat procedeu de împărțire al unei piețe. În cadrul acestui procedeu se utilizează criterii complexe legate de clienții potențiali. Între acestea, menționăm vârsta, sexul, nivelul veniturilor, tipul și mărimea gospodăriei, ocupația, religia, confesiunea, rasa, generația, etnia, clasa socială etc.

Acest tip de segmentare, pe bază de variabile demografice, este folosit frecvent în industrie. Preferința firmelor pentru segmentare se explică prin faptul că permite delimitarea clară și logică a nișelor de piață. O firmă care își poate selecta nișe de piață bine definite are posibilitatea să elaboreze strategii bine elaborate pentru abordarea clienților.

Multe produse și servicii se adresează unor grupuri ușor de caracterizat. De exemplu, un parfum va fi destinat femeilor care se încadrează într-o categorie de vârstă, au un anumit statut social, au anumite venituri etc. O companie care încearcă să bifeze toate aceste criterii va avea dificultăți în a livra mesajul către persoanele din grupul țintă, pentru că acesta nu este omogen.

Prin segmentarea demografică, compania va putea să-și delimiteze nișe adaptate la specificul produselor sale. Dacă va găsi canalele media preferate de persoanele din aceste segmente, va putea să creeze mesaje adaptate și directe. Această metodă permite reducerea semnificativă a costurilor de promovare.

Segmentarea demografică
Image by pikisuperstar on Freepik