Segmentarea psihografică

Segmentarea psihografică (Psychographic segmentation) este un procedeu de împărțire a clienților potențiali pe baza unor categorii de criterii precum valori personale, opinii, convingeri, interese, tipuri de personalitate, stiluri de viață etc. Aceste atribute pot fi folosite pentru segmentarea pieței sau a unei părți a ei. Seturile de atribute pot fi folosite și pentru delimitarea de subsegmente. Aceste subsegmente pot fi obținute prin aplicarea atributelor pe segmente geografice, demografice etc. Firmele pot să solicite segmentarea conform criteriilor care sunt de interes pentru ele. În acest fel, ele se pot adresa unor segmente care corespund specificului produselor realizate de ele.

Segmentarea psihografică este mai dificil de realizat decât una demografică, dar este mai valoroasă pentru firme. Delimitarea mult mai precisă a segmentelor de clienți permite o abordare mult mai eficientă a acestora. Accesul la informațiile necesare este mult mai dificil de obținut pentru că țin de viața privată a indivizilor. În plus, nișele obținute nu sunt concentrate geografic, astfel că abordarea lor comercială este complicată.

Segmentarea psihografică
Image by rawpixel.com on Freepik

Când firmele reușesc să realizeze această segmentare, pot să adreseze categorii particulare de clienți, cu strategii adaptate. Astfel, campaniile de promovare vor fi extrem de precise, fapt care va facilita un control strict al costurilor.