Segmentarea psihografică (Psychographic segmentation)

Segmentarea psihografică (Psychographic segmentation) este un procedeu de împărțire a clienților potențiali pe baza unor categorii de criterii precum valori personale, opinii, convingeri, interese, tipuri de personalitate, stiluri de viață etc. Aceste atribute pot fi folosite pentru segmentarea pieței sau a unei părți a ei. Seturile de atribute pot fi folosite și pentru delimitarea de subsegmente. Acesta pot fi obținute prin aplicarea atributelor pe segmente geografice, demografice etc. Acest tip de segmentare este mai dificil de realizat decât una demografică, dar este mai valoroasă pentru firme. Accesul la informațiile necesare este mult mai dificil de obținut pentru că țin de viața privată a indivizilor. În plus, nișele obținute nu sunt conentrate geografic, astfel că abordarea lor comercială este complicată.