Segmentarea multi-atribut

Segmentarea multi-atribut (Multi-attribute segmentation) este un procedeu de împărțire al pieței în care, pentru delimitarea nișelor, se folosesc variabile variate. În delimitarea publicului țintă, specialiștii încearcă să combine variabile de tipuri diferite pentru a obține nișe cât mai omogene. Cea mai cunoscută variantă a acestui procedeu de împărțire multi-atribut constă în realizarea de geo-clustere. În acest caz, piața este delimitată în unități geografice și apoi fiecare componentă de acest tip este împărțită din nou pe baza unor criterii relevante pentru firma interesată de studiu. Prin segmentarea multi-atribut, firma își poate forma astfel niște nișe extrem de bine delimitate și să-și elaboreze strategii adaptate la acestea.

Segmentarea multi-atribut
Image by vectorjuice on Freepik

De exemplu, o firmă locală nu va avea capacitatea să adreseze o piață foarte extinsă. Aceasta se va limita să activeze într-o zonă formată din localitatea în care este punctul de lucru plus o zonă de proximitate. După ce va stabili zona, va folosi diferite criterii pentru a-și identifica clienții potențiali. Aceste criterii pot varia de la sex, vârstă, nivelul veniturilor, obiceiuri de consum, loc de muncă, studii etc. După ce firma își identifică micro-nișa, ea poate să își formeze o strategie particularizată prin care să se adreseze acesteia. Prin această metodă, compania poate să-și optimizeze costurile medii de promovare.