Monopol legal

Monopolul legal (Legal monopoly) se referă la acea situație în care piața de monopol este creată printr-un mandat guvernamental. Prin acest mandat o companie este acreditată să ofere un anumit produs sau serviciu la un nivel reglementat al prețului. Acest tip de monopol este cel mai greu de combătut, pentru că restricțiile de intrare sunt impuse prin legislația publică.

Firmele care ar dori să intre pe piață nu pot să o facă, pentru că legea nu le permite. De obicei, acest monopol este impus pe piețele pe care se consideră că prin concurență ar apărea externalități negative. Dacă o primărie ar permite crearea a două rețele de canalizare, locuitorii ar putea obține prețuri competitive, dar infrastructura orașului ar avea de suferit.

De exemplu, în România există monopoluri legale pentru producția de monedă și de bancnote. Instituția care bate moneda aflată în circulație legală este Monetăria Statului. Bancnotele aflate în circulație națională sunt tipărite de Imprimeria Băncii Naționale a României. Nicio altă firmă nu are dreptul să producă monede sau bancnote pentru piața monetară din România.

monopol legal
Image by pch.vector on Freepik

Până la crearea Băncilor Naționale, când banii erau realizați din metale prețioase, existența mai multor producători nu era ceva nefiresc. Deoarece banii de hârtie sunt mai ușor de falsificat, se preferă monopoluri care să poată asigura elemente de securitate riguroase.