Neutralitatea bugetară (Budget neutrality)

Neutralitatea bugetară (Budget neutrality) presupune elaborarea de politici fiscale, de către autorități, într-o manieră cu impact zero asupra bugetului. Pentru a nu afecta neutralitatea bugetară, un program sau o politică publică ar trebui să se bazeze pe metode de finanțare alternative, nu pe împrumuturi. Riscul principal al dezvoltării pe bază de împrumuturi este impactul lor direct și amplificat asupra bugetului. Acoperirea deficitelor bugetare poate genera un deficit sau accentua unul deja existent.