Nivel de trai (Standard of living)

Nivelul de trai (Standard of living) sau standardul de viață se referă la condițiile de care se bucură populația sau o parte a populației dintr-o țară sau regiune geografică. Între condițiile pe baza cărora se măsoară un nivel de trai putem menționa averea, bunurile publice, bunurile materiale, calitatea serviciilor de sănătate, nivelul veniturilor, produsul pe cap de locuitor, speranța de viață, calitatea vieții, stabilitatea economică a țării, echilibrul și libertatea politică, libertatea religioasă, siguranța vieții etc.