Pragul sărăciei (Poverty line)

Pragul sărăciei (Poverty line) se referă la un nivel al venitului, stabilit de guvernul unei țări, sub care se consideră că o persoană sau o gospodărie este săracă. Când se află sub acest prag, persoanele sau gospodăriile nu au veniturile necesare pentru a-și asigura un consum minim decent. De obicei, acest nivel al venitului este stabilit pe baza coșului minim de consum necesar subzistenței. În funcție de nivelul acestui prag, unele state își stabilesc dimensiunea ajutoarelor sociale.