Pragul sărăciei

Pragul sărăciei (Poverty line) se referă la un nivel al venitului, stabilit de guvernul unei țări, sub care se consideră că o persoană sau o gospodărie este săracă. Când se află sub acest prag, persoanele sau gospodăriile nu au veniturile necesare pentru a-și asigura un consum minim decent. De obicei, acest nivel al venitului este stabilit pe baza coșului minim de consum necesar subzistenței. În funcție de nivelul acestui prag, unele state își stabilesc dimensiunea ajutoarelor sociale.

Pragul sărăciei
Poverty icons created by Freepik – Flaticon

În anii 1990, pe plan internațional, pragul sărăciei era considerat un venit zilnic de $1 per persoană. Conform Băncii Mondiale, pragul este acum un venit zilnic de $2,15 per persoană, la nivelul prețurilor din 2017. Ținând cont de inflația din ultimii ani, probabil că în prezent pragul tinde spre $3.