Preț de referință (Reference price)

Un preț de referință (Reference price) este un nivel al prețului pe care un cumpărător îl comunică vânzătorului când vrea să facă o achiziție cu volum mare. Acest nivel al prețului este cel pe care clientul este dispus să-l plătească.

(2) Prețul de referință este și o metodă utilizată de cumpărători atunci când fac o achiziție. De exemplu, un client poate compara un preț actual cu unul din trecut sau cu cele ale produselor concurenților pentru a lua decizia de achiziție.