Nivel mediu de rentabilitate

Prin nivel mediu de rentabilitate (Average rate of return – ARR) înțelegem un indicator care măsoară profitabilitatea pe baza datelor contabile și nu a fluxului monetar. Pentru a calcula nivelul mediu de rentabilitate se poate folosi următoarea formulă:

Nivel mediu de rentabilitate
Nivel mediu de rentabilitate

unde,

  • NMR – Nivelul Mediu de Rentabilitate;
  • VM – Venitul Mediu;
  • IMVP – Investiția Medie pe durata de Viață a Proiectului.

Practic, acest indicator permite calcularea profitabilității medii a unui proiect. Investițiile și nici veniturile nu sunt similare în fiecare an al proiectului și calcularea unei rate a profitului standard va fi înșelătoare. De exemplu, un proiect multianual început de la zero va presupune investiții mai mari în primii ani, dar va genera venituri ridicate de abia în ultimii ani. Utilizând o rată a profitului standard vom obține pierderi în primii ani și profituri foarte mari la final.

nivelul mediu de rentabilitate
Macd icons created by Fazrian Zahrawani – Flaticon