Nivel mediu de rentabilitate (Average rate of return)

Prin nivel mediu de rentabilitate (Average rate of return – ARR) înțelegem un indicator care măsoară profitabilitatea pe baza datelor contabile și nu a fluxului monetar. Pentru a calcula nivelul mediu de rentabilitate se poate folosi următoarea formulă:

Nivel mediu de rentabilitate
Nivel mediu de rentabilitate

unde,

  • NMR – Nivelul Mediu de Rentabilitate;
  • VM – Venitul Mediu;
  • IMVP – Investiția Medie pe durata de Viață a Proiectului.