Nucleul economiei (The core of an economy)

Nucleul economiei (The core of an economy) este format din activitățile economice care se realizează la eficacitate maximă. Acesra se referă la activitățile în care agenții de pe piață nu își pot îmbunătăți situațiile. În principiu, un grup de agenți economici, poate să-și îmbunătățească starea prin folosirea resurselor disponibile, indiferent de acțiunile agenților exteriori.